วันที่   1   กุมภาพันธ์   2567
ห้อง รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ
08.30-12.00 น.
  - บรรจุพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  - ขอใช้ เครื่องเสียง,ชุดกาแฟ
 20  นางสาวนนทวรรณ พุสาโลนา